Protokół z zebrania wiejskiego wzór

Plik został pobrany już 942 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku protokół_z_zebrania_wiejskiego_wzór w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 13/04/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

PROTOKÓŁ · otwarcie zebrania, przedstawienie proponowanego porządku obrad, · ewentualne uwagi do porządku obrad, · przyjęcie porządku obrad, · dyskusja mieszkańców, DRUKI: WNIOSKU, PROTOKOŁU Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO I UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z inicjatywy własnej lub na. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.Protokół Nr. z Zebrania Wiejskiego sołectwa …. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne.PROTOKÓŁ z zebrania wiejskiego sołectwa ……………………… odbytego w dniu …………………….. 1. Zebranie otworzył sołtys sołectwa Pan/i …

Protokół wzór pdf

W załączeniu do protokołu: lista obecności wniosek w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o. Powyższy protokół wraz z fakturą nr …………………. z dnia ……………………….……. stanowi podstawę do dokonania rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową. Wykonawca.Niniejsze zebranie zwołane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z art. 22 ustawy o własności lokali (Dz. U. 2000r. Nr 80 poz. 903 tekst jednolity).PROTOKÓŁ końcowego /ostatecznego/* odbioru robót. Protokół spisany dnia ……. …….w………………………….w sprawie odbioru robót wykonanych przez .Załącznik nr 5– Wzór protokołu. miejscowość, data. PROTOKÓŁ ODBIORU. 1. Niniejszy Protokół sporządzony jest w oparciu o postanowienia umowy nr _____/____ z.

Protokół z zebrania wzór

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym następujący porządek obrad: 1. Zapoznanie się z treścią projektu statutu i dyskusja w tym temacie. 2. Podjęcie. Wzór protokołu z zebrania wiejskiego sołectwa. Załączniki do treści. protokol z zebrania.doc (DOC, 34 KB) Podgląd załącznika. Metryka strony.zgłoszonych kandydatów. Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym następujący porządek obrad: 1. Zapoznanie się z treścią projektu statutu i dyskusja w tym. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.Protokół. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie.

Protokół z Zebrania Wiejskiego

Protokół Nr 1. z Zebrania Wiejskiego sołectwa Wiązownica-Kolonia. odbytego w dniu 29 kwietnia 2018 roku. Zebranie rozpoczęło się o godz.Protokoły i uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabice, powiat rawski, gmina Cielądz.Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przyłęki. odbytego w dniu 11.08.2020 r. Zebranie rozpoczęło się o godz.17.00 i trwało do godz. 20.00.W związku z tym, że obrady prowadzone są w II terminie (pierwszy termin bez stwierdzonego quorum w dniu ……, godz. ……….) – Zebranie Wiejskie może podejmować. DRUKI: WNIOSKU, PROTOKOŁU Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO I UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z inicjatywy własnej lub na.

Protokół zebrania Rady Sołeckiej wzór

Wzór. P r o t o k ó ł Nr …. /……… z Zebrania Wiejskiego Sołectwa. Porządku Obrad zebrania. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i sołtysa .DRUKI: WNIOSKU, PROTOKOŁU Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO I UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO. PLIKI DO POBRANIA W FORMACIE DOC. Załączniki do treści.Poinformował, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15. 18,00 w Domu Ludowym w Malcu odbyło się Zebranie Rady Sołeckiej. W spotkaniu udział wzięli: Sołtys wsi Malec, Rada Sołecka, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni. 3.1. Otwarcie posiedzenia Rady Sołeckiej dokonał przewodniczący Sołtys – Mirosław Paczoska. Ad. 3.2. Przewodniczący Rady Sołeckiej jako protokolanta powołał.

Dodaj komentarz