Uniwersytet wrocławski rezygnacja ze studiów

.. Wniosek o wznowienie studiów na obronę · Zgłoszenie promotora do obrony · Wniosek o rezygnacji ze studiów · wniosek o IOS uzasadnienie własne. REZYGNACJA Z PODJĘCIA STUDIÓW. na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, PODANIE W SPRAWIE: Rezygnacji ze studiów. Wrocław, dn. …………………. Imię i nazwisko studenta: ……………………………………………… Nr albumu: ……………………………………………… Miejsce zam.:.Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem, dotyczy studiów. 2) rezygnacji ze studiów złożonej w postaci pisemnej.Niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca i spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia. Od osób zakwalifikowanych do.