Zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem

Proszę o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach czynszowych z tytułu użytkowania w/wym. lokalu. Zaświadczenie potrzebne jest do przedłożenia.ZAŚWIADCZENIE. Zaświadcza się, e Pan/i …. w opłatach czynszowych i na bie ąco opłaca czynsz mieszkaniowy. Miesięczna kwota czynszu wynosi …Oświadczam, że najemca nie zalega z opłatą czynszową, jak również z żadnymi innymi należnościami związanymi z wynajmowanym lokalem. Zaświadczenie wydaje się. Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie czynszu lub stwierdzające stan zaległości. Imię i nazwisko osoby składającej wniosek.. stan zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie lub czynsz dzierżawny. d) Opis sprawy: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach.