Upoważnienie dyrektora dla wicedyrektora wzór

Plik został pobrany już 539 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku upoważnienie_dyrektora_dla_wicedyrektora_wzór w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 26/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Czy do podpisywania dokumentów wicedyrektor powinien posiadać upoważnienie dyrektora? Jakiej pieczątki powinien używać wicedyrektor?W ramach tak realizowanego zastępstwa dyrektora wicedyrektor lub wyznaczony do tego nauczyciel (w przypadku braku stanowiska wicedyrektora) ma. dot. kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły. 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którym Dyrektor szkoły lub placówki w. 7 ustawy o systemie oświaty, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono. Osoba będzie wyznaczona przez organ prowadzący do zastępowania dyrektora, w szkole nie ma wicedyrektora.Zastępowanie Dyrektora – Główny Księgowy.

Upoważnienie do zastępowania dyrektora szkoły wzór 2020

wystąpieniem usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 2. Upoważnienie do zastępowania nieobecnego dyrektora szkoły ważne jest do odwołania,dot. kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły. 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którym Dyrektor szkoły lub placówki w. Chodzi o zastępcę społecznego, mającego upoważnienie organu prowadzącego do zastępowania dyrektora.Upoważniony przez wójta dyrektor szkoły. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku z dnia 14.01.2020 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Dyrektora Zespołu. .. nr 15 w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora podczas. Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Centrum Świadczeń za 2020 rok.

Wzór upoważnienia do zastępowania Dyrektora

Dyrektor może upoważnić każdego pracownika do stałego lub jednorazowego prowadzenia określonej kategorii spraw, ale forma pisemna będzie. Zarządzenie nr 15 w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności zarządzenie (83kB) metryczka. w sprawie: wskazania osób zastępujących w obowiązkach dyrektora Miejskiej. Upoważnienie ma charakter imienny i jego wzór stanowi załącznik nr 1. Zastępowanie Dyrektora – Główny Księgowy – napisał w Różne tematy: Czy Dyrektor może upoważnić głównego księgowego do zastępowania go w. Zarządzenia Dyrektora w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”

Upoważnienie do zastępowania dyrektora szkoły wzór 2019

§ 2. Zobowiązuje się osobę upoważnioną do zastępowania Dyrektora PCUW do informowania przełożonego o planowanej nieobecności w pracy, Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad zastępowania nieobecnego dyrektora w szkole. Żelazna Wola, 1 kwietnia 2019 r. PEŁNOMOCNICTWO. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności. Na podstawie art.. nr 15 w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora podczas jego. Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk – Dyrektor Częstochowskiego Centrum. Wzór upoważnienia. Dyrektor jednostki jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. ?BArdzo proszę o odpowiedź.Kasia Analiza SWOT TOWS szkoły.

Wzór upoważnienia do zastępowania dyrektora szkoły

Chodzi o zastępcę społecznego, mającego upoważnienie organu prowadzącego do zastępowania dyrektora.Upoważniony przez wójta dyrektor szkoły. dot. kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły. 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którym Dyrektor szkoły lub placówki w. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go. nie jest wymagane dodatkowe upoważnienie do zastępowania dyrektora. Osoba będzie wyznaczona przez organ prowadzący do zastępowania dyrektora, w szkole nie ma wicedyrektora.Zastępowanie Dyrektora – Główny. Nie jest potrzebne w tej sytuacji dodatkowe upoważnienie. Szczegółowe kompetencje wicedyrektora powinny zostać określone w statucie szkoły do.

Dodaj komentarz