Wzór wniosku o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

Plik został pobrany już 862 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku wzór_wniosku_o_przeniesienie_nauczyciela_do_innej_szkoły w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 01/06/2023
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Przeniesienie nie jest możliwe. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela – wzór – załącznik nr. 8. Wzór nr 8: Pismo dla dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola, który wyraża zgodę na przeniesienie nauczyciela na jego wniosek do innej szkoły w tej. Wniosek nauczyciela o przeniesienie go do innej szkoły/placówki (wzór przykładowy) • 67. Wzór 2. Zgoda dyrektora na przeniesienie. Nauczyciel może być przeniesiony na to samo lub inne stanowisko w innej szkole m.in. za jego zgodą – pobierz wzór pisma o przeniesieniu.Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pό n. zm.).

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły 2020 wzór

Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, 18 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po. w której nauczyciel jest zatrudniony w przypadku przeniesienia na takie samo lub inne stanowisko w tej samej szkole do której nauczyciel ma zostać przeniesiony. Wzór wniosku o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły. 15 grudnia 2020 12:40Inne. Przykładowo, pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku. 8. Wzór nr 8: Pismo dla dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola, który wyraża zgodę na przeniesienie nauczyciela na jego wniosek do innej szkoły w tej.

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek 2019

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pό n. zm.). Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym. W przypadku przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole w. 8. Wzór nr 8: Pismo dla dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola, który wyraża zgodę na przeniesienie nauczyciela na jego wniosek do innej szkoły w tej. TEMAT NUMERU Ruch kadrowy w 2019 roku – 10 wątpliwości interpretacyjnych. Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej placówki na jego wniosek. ».na wniosek nauczyciela w której nauczyciel jest zatrudniony w przypadku przeniesienia na takie samo lub inne stanowisko w tej samej szkole.

Wzór pisma o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego prośbę

na wniosek nauczyciela w której nauczyciel jest zatrudniony w przypadku przeniesienia na takie samo lub inne stanowisko w tej samej szkole.18 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po. Dyrektor szkoły obowiązany jest uwzględnić wniosek nauczyciela o. Wzór przeniesienia nauczyciela do innej szkoły na jego prośbę .Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pό n. zm.).

Procedura przeniesienia nauczyciela do innej szkoły

10 ust. 5 KN. 1) Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela). przeniesienia nauczyciela na własna prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej szkole lub innej szkole w tej samej lub innej miejscowości. W przypadku przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole w innej. Konsultacja związkowa jest więc procedurą przydatną przy ocenie. 18 Karty Nauczyciela). Przeniesienia nauczyciela do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pό n. zm.).

Dodaj komentarz