Wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego 2019

Plik został pobrany już 1041 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku wzór_wniosku_o_rozpoczęcie_stażu_na_nauczyciela_kontraktowego_2019 w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 01/06/2023
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. 3. Art. 9d ust. 1 KN: wniosek nauczyciela kontraktowego i mianowanego o rozpoczęcie stażu. 4. Art.Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – pobierz dokument.Wniosek. o otwarcie stażu. Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. (wskazać odpowiednio: mianowanego lub dyplomowanego). stażu z dniem 1. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie zaloguj się. Adres e-mail lub. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela. nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego 2020

Nauczyciel kontraktowy może otworzyć staż na stopień nauczyciela mianowanego z początkiem roku szkolnego 2020/2021 nie później niż w ciągu 14. 1 KN: wniosek dyrektora (nauczyciela mianowanego) o podjęcie postępowania. 1 KN: wniosek nauczyciela kontraktowego i mianowanego o rozpoczęcie stażu.Przedkładam wniosek o rozpoczęcie z dniem ………………………… stażu stanowiącego warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Proszę o wyznaczenie opiekuna stażu. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek. NAUCZYCIELA. DYREKTORA. początek roku szkolnego. złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu dołączenie do wniosku projektu planu rozwoju zawodowego – dotyczy.

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego doc

1 KN: wniosek nauczyciela kontraktowego i mianowanego o rozpoczęcie stażu. WZÓR. (miejscowość, data). (nazwisko i imię) nauczyciel.Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie zaloguj się. Adres e-mail lub. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły – czyli. Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Dodano: 31 maja 2021. AddThis Sharing Buttons.

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego 2020 wzór

NAUCZYCIELA. DYREKTORA. początek roku szkolnego. złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu dołączenie do wniosku projektu planu rozwoju zawodowego – dotyczy. Według przepisów nauczyciel kontraktowy i mianowany składają do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu i załączają do niego projekt planu. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela. nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela mianowanego. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Jeżeli wniosek złożony zostanie. Wniosek. o otwarcie stażu. Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. (wskazać odpowiednio: mianowanego lub dyplomowanego). stażu z dniem 1.

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego 2021

z 2021 r. poz. 735). Uwaga! Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w. Czyli awans zawodowy nauczyciela mianowanego krok po kroku. Żeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela. nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie. Wzór 55. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Numer 167 Sierpień 2021 r. TEMAT NUMERUZatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji.

Dodaj komentarz