Wzór wniosku o skrócony odpis aktu urodzenia

Plik został pobrany już 532 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku wzór_wniosku_o_skrócony_odpis_aktu_urodzenia w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 26/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wzory blankietów odpisów aktu stanu cywilnego. Materiały. Odpis zupełny aktu urodzenia. Zał _1 _odpis _zupełny _aktu _urodzenia.pdf 1.12MB Odpis zupełny. WNIOSEK o wydanie odpisu aktu urodzenia. Proszę o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego* aktu urodzenia dotyczącego:.Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. · Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. · Do wglądu: dokument. Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu.W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań.

Wniosek o wydanie aktu urodzenia do pobrania

b) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. 2. Po zrealizowaniu celu, dla. Akt urodzenia sporządzony – podać USC. Cel pobrania odpisu: sprawy: prywatne, alimentacyjne, rozwodowe, spadkowe, zasiłek rodzinny, praca , szkoła, Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)? Czy można złożyć wniosek przez internet? Ile się czeka na dokument?pisemny wniosek (formularz do pobrania) – WAŻNE: wniosek należy podpisać, /odpis-urodzenia-malzenstwa-oraz-zgonu/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-. Opis dokumentu: Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia – dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu.

Wniosek o odpis aktu urodzenia wzór

Proszę o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu:* URODZENIA (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, PESEL).Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących. Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu. Składając jeden wniosek można uzyskać jeden odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu. Nie ma możliwości wygenerowania wielojęzycznego. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi treść przypisków podaje się jedynie na wniosek.

Jak wypełnić wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Opis dokumentu: Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia – dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu. Do Urzędu Stanu Cywilnego w Raszynie. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU URODZENIA. Proszę o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia:.Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)? Czy można złożyć wniosek przez internet? Ile się czeka na dokument?Dla osoby wymienionej w akcie jestem: osobą, której akt dotyczy / małżonkiem / wstępnym / zstępnym / rodzeństwem / przedstawicielem ustawowym / osobą, która.Proszę o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu:* URODZENIA (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, PESEL).

Odpis skrócony aktu urodzenia wzór

Proszę o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu:* URODZENIA (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, PESEL).W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań. odpisu skróconego aktu urodzenia w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 9 do. ZAŁĄCZNIK Nr 2 2. WZÓR. USC/OZ/1e Odpis zupełny aktu urodzenia. wzór. Chodzi m.in. o odpisy zupełne i skrócone aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu w formie papierowej i elektronicznej.4. Podpis osoby wydającej odpis. Rzeczpospolita Polska. Województwo. Urząd Stanu Cywilnego. USC/OS/1e. Odpis skrócony aktu urodzenia. Załącznik nr 10. Wzór.

Dodaj komentarz